Truyện mới cập nhật

Sơn Hải Cao Trung
12,518,148 12,428

Sơn Hải Cao Trung

Thần Sủng Tiến Hóa
14,392,802 14,326

Thần Sủng Tiến Hóa

Khoảng thời gian may mắn
10,836,878 10,832

Khoảng thời gian may mắn

Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư
11,651,368 11,647

Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư

Quy Hoàn Lục Ma Đạo
13,140,116 13,140

Quy Hoàn Lục Ma Đạo

Thanh Kiếm Của Hoàng Đế
12,703,374 12,704

Thanh Kiếm Của Hoàng Đế

Hoàng Tử Bán Thuốc
1,997,507 1,997

Hoàng Tử Bán Thuốc

Tư Mã Song Hiệp
7,604,803 7,604

Tư Mã Song Hiệp

Tiên Võ Đế Tôn
10,544,171 10,185

Tiên Võ Đế Tôn

Sketch
12,602,225 12,602

Sketch

Thây Ma
8,764,671 8,761

Thây Ma