Truyện thể loại Adult

Thể loại Adult đề cập đến vấn đề nhạy cảm, chỉ dành cho tuổi 17+
Sắp xếp theo:
Cạm Bẫy -Trap
6,293,233 6,237

Cạm Bẫy -Trap

BECK - Mongolian Chop Squad
2,864,371 2,864

BECK - Mongolian Chop Squad

Đám Cưới Đom Đóm
7,918,745 7,877

Đám Cưới Đom Đóm

Mong Ryongjeon
13,939,359 13,927

Mong Ryongjeon

Dì Trẻ
10,796,210 10,780

Dì Trẻ

K-on!
10,200,398 10,199

K-on!

TRỜI SINH ĐỊCH THỦ
12,948,284 12,863

TRỜI SINH ĐỊCH THỦ

Gia Sư Mùa Hovid
12,893,769 11,936

Gia Sư Mùa Hovid

Khóa Học Làm Tình
14,259,923 13,540

Khóa Học Làm Tình

Cho Em Năng Lượng Đi Mà!
2,569,654 2,570

Cho Em Năng Lượng Đi Mà!

Can’t Help It
6,194,738 6,193

Can’t Help It

Trả Thù Bằng Dàn Harem
8,770,196 8,762

Trả Thù Bằng Dàn Harem

Tôi Sẽ Cho Em Hết
1,453,742 1,353

Tôi Sẽ Cho Em Hết

HÔN NHÂN CƯỠNG ĐOẠT
15,239,731 14,758

HÔN NHÂN CƯỠNG ĐOẠT

Bóng Ma Vua Phịch Thủ
1,462,921 1,459

Bóng Ma Vua Phịch Thủ

Hành Trình Vô Nghĩa
1,959,937 1,948

Hành Trình Vô Nghĩa

Hai Hộ Gia Đình
9,309,519 9,295

Hai Hộ Gia Đình

HẬU CUNG KẾ
6,711,843 6,675

HẬU CUNG KẾ

Sự Ngọt Ngào Đẫm Máu
11,005,035 10,999

Sự Ngọt Ngào Đẫm Máu