Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Tuyệt Thế Võ Thần
10,070,781 9,698

Tuyệt Thế Võ Thần

Ác Nữ Thuần Hoá Quái Thú
13,245,653 13,074

Ác Nữ Thuần Hoá Quái Thú

Bệnh Yêu
8,560,397 8,244

Bệnh Yêu

Luân Bàn Thế Giới
6,661,533 6,649

Luân Bàn Thế Giới

Đấu La Đại Lục 5
8,718,263 8,703

Đấu La Đại Lục 5