Truyện thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa
Sắp xếp theo:
Samurai Kiếm Tre
7,980,318 7,980

Samurai Kiếm Tre

Cô Dâu Thảo Nguyên
5,241,000 5,241

Cô Dâu Thảo Nguyên

AISHA
11,750,604 11,708

AISHA

Cái Giá Phải Trả
1,818,000 1,818

Cái Giá Phải Trả

Quỷ thê
5,476,096 5,476

Quỷ thê

Cô Dâu Thảo Nguyên
6,956,275 6,952

Cô Dâu Thảo Nguyên

Onsaemiro
3,727,508 3,763

Onsaemiro

Thời Đại Của Oman
3,723,976 3,717

Thời Đại Của Oman

Ngự Linh Thế Giới
4,242,759 4,124

Ngự Linh Thế Giới

Trăng lên ban ngày
2,581,852 2,526

Trăng lên ban ngày

Hoa Sơn Tái Xuất
13,652,988 13,586

Hoa Sơn Tái Xuất

Tam Giác Bạc
5,896,000 5,896

Tam Giác Bạc

Arte
10,796,171 10,806

Arte

Ad Astra – Scipio to Hannibal
14,139,027 14,139

Ad Astra – Scipio to Hannibal

Chuyện Tình Người Cá
4,530,002 4,530

Chuyện Tình Người Cá