Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Thanh Xuân Của Chúng Ta
1,787,690 1,782

Thanh Xuân Của Chúng Ta

Tuyệt Thế Võ Thần
10,070,781 9,698

Tuyệt Thế Võ Thần

Ác Nữ Thuần Hoá Quái Thú
13,245,653 13,074

Ác Nữ Thuần Hoá Quái Thú

Luân Bàn Thế Giới
6,661,533 6,649

Luân Bàn Thế Giới

Vô Địch Đốn Ngộ
1,589,842 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Ta Là Tà Đế
2,994,226 2,709

Ta Là Tà Đế

Đấu La Đại Lục 5
8,718,263 8,703

Đấu La Đại Lục 5